آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 237
  • بازدید دیروز: 199
  • بازدید هفته: 207
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

Archive for نوامبر, 2014

غزلی از حافظ (۱۲)

     مزرع سبـز فلک دیـدم و داس مـه نـو                       یـادم از کِشتهِ خویش آمد و هنگام درو

     گفتم ای بخت  بخسبیدی  و خورشید  دمید              گفت با اینهـمه از سابـقه نـومید مشـو

     گر روی پاک و مجـرد چو مسیحا  به فلک                  از فروغِ تو به  خورشید رسد صـد پرتـو

     تکیه بر  اختـرِ شبگرد  مکُن کـاین عیـّار                    تـاج کـاووس  ربود و کمـر کـیخسرو

    گوشوارِ زر و لعل ارچه گران دارد گـوش                    دور خوبی گذرانـست  نصیـحت بشنـو

     چشمِ بد دور زِ خالِ تو که در عرصهِ حـُسن              بیدقی راند که بُرد از مه  و خورشید گرو

     آسمان گو مفُروش این عظمت کاندر عشق            خرمن مه به جَوی خوشه پروین به دو جو

     آتش زهد و ریا خرمنِ دین خواهد سوخت                حافظ این خرقه پشمیـنه  بینداز و بـرو

 

۲ نفر این پست را پسندیده اند

آیا میدانستید؟

۱) فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر می‌کند.
۲) هر آمریکایی به طور میانگین ۲ کارت اعتباری دارد.
۳) قلب انسان می‌تواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند.
۴) متداولترین نام در دنیا محمد است.
۵) زبان قویترین ماهیچه در بدن است.
۶)‌ روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.
۷) ستاره دریایی مغز ندارد.
۸) زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک می‌زنند.
۹)‌ شما نمیتوانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید.
۱۰) انسان‌های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند.

۱ نفر این پست را پسندیده است

گویش محلی قدیم فردوس(۱۸)

مَدَنگ =خُل ،کم خرد

مُکّ = هسته ،به هسته خرما می گویند

مُکّی  =پستانکی که بچه ها می مکند

مُنج =زنبور ریز زردرنگ

مَعشو = الک ،صافی

مُرِشک =مورچه

مَتَل بعرَه =همانند

مَصنَوی =مصنوعی

مَمَه = مادر ، مامان

مارموس =آدم دغل و کلک باز، شاید هم همان مرموز باشد

 

این مطلب را می پسندم

سوالات کعب الاحبار از حضرت علی (ع)

کعب الاحبار از حضرت امیر پرسید،

کیست که پدر نداشته ؟

کیست که اهل و عشیره نداشته ؟

کیست که قبله ای ندارد ؟

علی (ع) فرمود: کسی که پدر نداشنه “عیسی ” است.

کسی که عشیره نداشته “آدم ” است .

کسی که قبله ای ندارد ، خانه کعبه است که خودش قبله است .

علی (ع): هنوز هم بپرس.- وی گفت آن سه موجود زنده کدامند که از رحمی بیرون نیامده اند؟

علی (ع) :عصای موسی – ماده شتر ثمود – قوچ ابراهیم .

علی (ع) :هنوز هم بپرس .

کعب الاحبار گفت تنها یک سوال دیگر دارم که اگر به آن پاسخ دهی تو خودت هستی .

پرسید ، کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است ؟

علی (ع) فرمود: آن ماهی بود که به فرمان خداوند یونس را بلعید و در دریاها گردش داد.

منبع :قضاوتهای حضرت علی (ع)- تالیف محمدتقی شوشتری

 

1 نفر این پست را پسندیده است

نصیحت سقراط

مردم هر کدام آرزویی دارند ،

یکی مال میخواهد 

یکی جمال 

و دیگری افتخار

ولی به نظر من “دوست خوب” از همه اینها بهتر است .

۲ نفر این پست را پسندیده اند

بی تو بسر نمی شود

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود 
داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود
دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو
گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود
جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند
عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود
خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن
خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود
جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی
آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود
گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی
آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود
دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی
ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود
بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی
باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود
گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم
ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود
خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای
وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود
گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن
مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود
بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود
هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد
هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود
مولوی

وبلاگ جملات حکیمانه

 

2 نفر این پست را پسندیده اند