آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 2
  • بازدید امروز: 298
  • بازدید دیروز: 364
  • بازدید هفته: 2125
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

اسلامیّه

شهر من اسلامیه، آباد با شد برقرار                   شهر  زیبا،   سبز   و    هم    والا  مدار

یادگار مردمی افتاده، بالا سر بلند                      مردمی نیکو سزشت وخادم و هم  کامکار

شهرت نامش به اسلام وخدا ودین بود              شهر نعمت های وافر، رزق دارد  بی شمار

رو به تاریخش نگر! هم عمر قردوس قدیم         ملّتش همدوش  وهمیار  وشفیق و  سازگار

خاک دامنگیر او هجرت پذیر ، مهمان نواز           سفره اش پر برکت ونعمت دهد پروردگار

از شهیدان سربلندی داردو رزم آوران                موج خونش  می زند  از مردمی   والا تبار

ملّتی بیدار وآگاه و همیشه جان به کف            از برای دین و کشور،  جان فدا و جان نثار

هم ولایت محور وهم متّحد در هر زمان            ترسد اهریمن از این همبستگی، پا  در  فرار

هر طرف سر سبز وخرّم، باغ ها داردزیاد        شهرتش از پسته  وهم  زعفران  وهم   انار

زیره  و بادام  وانجیر  دارد  با هلو                   سیب وزردآلو وانگورش ببینی  هم  به  بار

شهر برکت، شهر نعمت، شهر شور              شهر  مردانی دلاور،  سخت  و هم  پر اعتبار

هر طرف گسترده وخدمت رسانی بهر ما      خادمانش    دولتی،  هم لشکری،   آموزگار

دکتر وجمع مهندس، جمله اصناف جبیب       کاسب  وجمع   کشاورزش بود  خدمتگزار

همّت ومقصود و هم دارد بهشت آباد نام       شهرکی  نو ساز دارد  هریکی  از این دیار

صادرات عمده اش پسته انار وزعفران          باغهایش   پراکنده ببین  ، اغلب  بی حصار

مسجد جامع ، بنای  اوّلین تاریخ آن              گشته  بر پا   هم  به دست بانیان  حق گذار

نهر آب بلده جاری ببین در هر طرف             گاه در باغ   انار و   زعفران،   گه   کشتزار  

از جوانان غیورش هرچه گو یم هم کم است     حافظان   دین  وفرهنگ  وادب،هم  با  وقار

از زنان پر تلاش ومومنه، همدوش مرد          عالم  و     آگاه  باشند و   در   میدان   کار

گر چه اسلامیّه باشد سر بلند و سر فراز     لیک دارد هم ز دولت خواسته،   هم  انتظار

تا عنا یت بیشتر باشد  زاستان وو کیل        تا   بماند  همچنان  سر زنده و  هم  پا یدار

خادمانش   شاد  وپر نیرو   بحال                یک یکِ  این   ملّتش  ، سازنده،  هم امیّدوار

هم دعای مردمش برخیّرین نیکمرد          اَجر از ایزد، به هر که   باشد او   خد متگزار

شعر من ناچیز و اندک زآنچه هست         باز خوانی با(نوا) تاریخی از نقش  و  نگار

 

توضیح عنوان -باغشهر اسلامیه ،بخش مرکزی فردوس است که در۶ کیلومتری فردوس واقع و مهمترین منطقه ییلاقی آن میباشد.

       سروده ی علیرضا عزیزی(نوا) دبیربازنشسته ادبیّات ،شهرستان فردوس

                          

۸ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ