آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 42
  • بازدید دیروز: 177
  • بازدید هفته: 2409
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

گلی از گلستان سعدی

دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز

 پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد . بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته اند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید . 
وقت ضرورت چو نماند گریز 
دست بگیرد سر شمشیر تیز 
ملک پرسید چه می گوید . یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند 
همی گوید : والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس 
ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت .وزیردیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز براستی سخن گفتن این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت 
ملک روی ازین سخن در هم آمد و گفت : آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این در خبثی و خردمندان گفته اند : 
دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز 
هر که شاه آن کند که او گوید 
حیف باشد که جز نکو گوید 
بر طاق ایوان فریدون نبشته بود : 
جهان ای برادر نماند بکس 
دل اندر جهان آفرین بند و بس 
مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
که بسیار کس چون تو پرورد و کشت 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک 
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک 

 

4 نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ