آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 260
  • بازدید دیروز: 364
  • بازدید هفته: 2087
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

سروده محلی فردوس: حَقِّت وَخَه واستَن

                                                                          

              باغنی بیچره تو   حَقِّت  وَ خَه و استَن             تو حصل ای کِشمونِ دَقِّت و خه واستن

             یک جُلَّ تو بر چروای لَقِّت وخه واستن            یک دارو یَ بر دندونِ لَقِّت وخه واستن

                              حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن حقت وخه واستن 

               افتوه هو افتو مزنه قل خه به نومت           گوشوره ی  گوشم مکنی  حرف   و کلو مت

               مقصود وبهشتم بشه با همت نومت          یک سهمه بر ای دنگ و مقو مت وخه واستن

                           حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن- حقت وخه واستن 

             روزک مگن ای باغو تو دهی حرو مِت شو         یا ای که مگن شهره بشی  خیله خمت شو

            هم  شهره  گن شهر  خه وع کپ کمت شو        مشک وقروت ودوغ و تلو مت وخه واستن

                         حقت  وخه  واستن  وخه واستن  وخه واستن حقت وخه واستن 

            هر چن تو خوره منده کنی هچه نخی شو           هم دست ودلت رنده کنی هچه نخی شو

            خون   جگرت   لنده کنی   هچه  نخی شو            تو   نوکر و  آ فا و غلو مت وخه   واستن

                            هم چک چکی و پکی و دومت وخه واستن- دومت وخه واستن

                            حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن-حقت وخه واستن

                 باغنی بیچره    دگه عمر تو   طی   شو                بختت همش ار گلی و وقت گل نی شو

              دنی تو دگه شهر ک یا شهر  نخی  شو                جوز کل  بی طلع  و نومت  وخه واستن  

                          حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن حقت وخه واستن  

              شانسم بدر افتیده چطو از چم وچایت          بشکستشه  با سنگ و کلوخ قوزک پایت

              هم قمت مس هی مکنن نرخ طلا یت           بی تا وو  دگه حصه   و حقت  وخه واستن

                      حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن- حقت وخه واستن

             هر چن تو زنی داد دگه شهر نخی شو             بر حلق قچار دده دگه زهره نخی شو

             بر مردم لو تشنه دگه نهره نخی شو                با غنی بیچره تو  حقت  وخه  واستن

                          حقت وخه واستن وخه واستن وخه واستن حقت وخه واستن 

                 بد بخت نوا! چینه و دو مت وخه واستن-شومت وخه واستن حقت وخه واستن

                 حقت وخه  واستن    وخه  واستن      وخه واستن      – حقت وخه واستن

                            سروده ی علیرضا عزیزی(نوا) دبیر ادبیّات شهر ستان فردوس

                                                                آذر ماه   ۳۰/۹/۸۱

                     

۴ نفر این پست را پسندیده اند

۱ پاسخ به “سروده محلی فردوس: حَقِّت وَخَه واستَن”

دادن پاسخ