آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 45
  • بازدید دیروز: 177
  • بازدید هفته: 2412
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

حیرتی تونی – ۲

  محتشم کاشانی:  

            در مرگ حیرتی شعر زیر راسروده است:

ای دل سخن از شه نجف کن                        مدّاحی غیر بر طرف کن

بگشای به منقبت زبان را                                بگذار حدیث این وآن را

تا  رشحه­ای از سحاب غفران                         شوید زرخت غبار عصیان

از رهبر خود  مباش  غافل                             کز بحر گنه رسی به ساحل

سر نه   به ره   اطاعت  او                              تا بر خوری  از شفاعت  او

جرم تو زکوه اگر چه کم نیست                      چون اوست شفیع هیچ غم نیست

 دارم سخنی ز کذب عاری                             بشنو   اگر    اعتقاد   داری

روزی که فلک درین غم آباد                           اقلیم سخن به حیرتی داد

از پاکی گوهر، آن یگانه                                می سفت زطبع خسروانه

در یا    دریا   در    لآ لی                                در منقبت      علّی   عالی

لیکن به هوای نفس یک چند                       در دهر بساط عیش افکند

روزی که درین سرای فانی                        طی کرد   بساط  زندگانی

روز شعرا سیه شد از غم                           عیش همه شد بدل به ماتم

شب را  بر زانو جبین نهادم                        بر توسن فکر زین نهادم

کاید مگرم به دست بی رنج                       تاریخ وفات این سخن سنج

من دیده زخواب چون گشادم                    در فکر حساب این فتادم

در قول شه ووفات ملاّ                              یکسال نبود   زیر و  بالا

از بهر شفاعت علی مرد                          جان هم به شفاعت علی برد

شایدکه خِرد خَرد به جانی                       این تکته که کفته نکته دانی

جنّت به بها نمی دهد دوست                  امّا به بها نه    شیوه ی اوست

یارب به علی وطاعت او                          کز مائده     شفاعت او

 محروم مساز محتشم را                        تقصیر مکن ازو کرم را

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

در مر گ حیر تی تونی سروده است:

محتشم کاشانی صفحه­ ی ۵۹۳ دیوان (به تصحیح محمّدعلی گرگانی۱۳۷۳ -انتشارات سعدی)

شفاعت علی باحروف ابجد که جمع بسته می شود تاریخ قتل حیرتی به دست می آید .

ارسالی از استاد علیرضا عزیزی(نوا)- شاعر معاصر فردوسی .

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ