آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 184
  • بازدید دیروز: 320
  • بازدید هفته: 1704
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

مولوی

مکرها در کسب دنیا بارد است                    مکرها در ترکِ دنیا وارد است

مکر، آن باشد که زندان حفره کرد                آنکه حفره بست، آن مکری است سرد

این جهان زندان و ما زندانیان                     حفره کن زندان و خود را وارهان

چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن                     نی قماش و نقره و میزان و زن

مال را کز بهر دین باشی حمول                   «نعمَ ملٌ صالحٌ »خواندش رسول

آب در کشتی ،هلاک کشتی است                   آب اندر زیر کشتی،پُشتی است

چونکه مال و ملک را از دل براند                زان سلیمان خویش را درویش خواند

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ