آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 560
  • بازدید دیروز: 218
  • بازدید هفته: 1249
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

پیشینه وجایگاه موسیقی مقامی خراسان کهن- تون (فردوس امروزی)-قسمت اول

 

             موسیقی عنصر مهمّی از تمّدن ایران در زمان ساسانیان را تشکیل می دهد.

متأسّفانه نت هایی از آواز های ساسانی در دست نیست ویا ما اطّلاع کمی از اصول آن داریم.

   مدارک عدیده ای روشن می سازد که در دوره ساسانیان موسیقی ایران بسیار غنی بوده ودر جامعه ،مقامی بس ارجمند داشته است

چنانکه در آیین مزدک که در زمان قباد ساسانیان ظهور کرد.

موسیقی به عنوان یکی از نیروهای معنوی چهار گانه،شعور و عقل و حافظه و شادی که در برابر خداوند جلوه گر می شود.

این چهار نیرو به دستیاری شش وزیر امور عالم را اداره می کند و وزیران میان دوازده روح در حرکتند که یکی از آن ها خواننده وسراینده ی موسیقی است.

     احرازاین مقام در تشکیلات آسمانی آیین مزدک نشانه آنست که

موسیقی در زندگی روزانه ی مردم آن روز ،جزء احتیاجات روحی به شمار می رفته ومورد علاقه همگان بوده است.

     شواهدی در دست است که موسیقیدانان وخوانندگان ونوازندگان در دربارها نزد شاهان وشاهزادگان ساسانی مقامی ارجمند داشته اند

و در اهمیّت و ارج گذاری به موسیقی همین بس که برای موسیقی وزیر مخصوصی معیّن کرده بودند.

     اردشیر ساسانی مردم و رجال سلطنت را به سه طبقه ممتاز تقسیم کرده بود که از آن جمله مطربان ورامشگران بوده اند

وهر دسته در حضور او جایی معیّن داشته اند،بهرام گور بیشتر متوجّه عیش وطرب موسیقی و ساز وآواز بوده

و چند نفر رامشگر از هند به ایران آورده است ودر زمان او مطربان وموسیقیدانان بر همه مقدّم بوده اند.

   همچنین در دربار خسرو پرویز رامشگران و ترانه سازانی معروف چون سرکش و باربد بوده اند .

آنچه از احوال این دو استاد موسیقی مأخوذ از خدای نامک نیست بلکه از بعضی کتب عامیانه اواخر عهد ساسانی، نقل شده است.

    دستگاههای موسیقی منسوب به باربد مرکّب از هفت خسروانی وسی لحن و۳۶۰دستان بوده

که باایّام هفته وسی روز ماه وسیصدو شصت روز سال ساسانیان تناسب داشته است خمسه ی مستر قه را به شمار نمی آوردند.

   یکی از سرود های حماسی باربد کین سیاوش است که سیاوش بر اساس روایت شاهنامه ی فردوسی پسر کیکاووس و پدر کیخسرو بود

که از طرف مادر تورانی و از طرف پدر ایرانی بود و ماجرای آمدن کیخسرو به همراه مادرش دختر افراسیاب به ایران

ومأمن گرفتن او در کوه ششتو وکوه های کلات که بین گنا باد و تون واقع است

که آثار قلعه او هنوز مورد توجّه تاریخ شناسان واهل پژوهش می باشد

ودوران پایانی عمر خویش تا ماجرای جنگ رخ در دشت کن آباد(گناباد ) بوده است

وما جرای جنگ پیران ویسه ودر نهایت کشتن پهلوانان دراین رویارویی وخاک سپاری آنان در زیبَد کن آباد (گناباد هنوز بر سر زبانهاست

وکنار آرامگاه های آن صفّه ای هنوز پا برجاست در شاهنامه اصل آن به تفصیل آمده است.

   تا سده های گذشته بر اساس اسناد زیبد وجنابذ(گناباد از اعمال تون بوده است.

باربد نوازنده عصر ساسانی دربار خسروپرویز لحن (کین سیاووش) را همیشه می نواخت

ماجرای کیخسرو پسر سیاووش در کوه های کلات وششتو اواخر حیات اوست.

برای آگاهی از تفصیل این سرگذشت به کتاب گناباد پیر تاریخ نوشته استاد دکتر عبّاس زمانی مراجعه نمایید.

         کیخسرو قنات قصبه کن آباد وقنات تون را ساخته است که قدمت آن ها به پنج هزار سال می رسد.ن.ک: سفر نامه ناصر خسرو قبادیانی.

                                                                          علیرضا عزیزی(نوا) دبیر بازنشسته شهرستان فردوس۱۲ تیر ماه ۱۳۹۴

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ