آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 25
  • بازدید دیروز: 177
  • بازدید هفته: 2392
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

وِِرد سحری

 

  آن یـــــــار کزو خانه ی ما جای پــــری بود  ***  سـر تا قدمش چون پری از عیب بـری بود

دل گفت فرو کش کنم این شهر به بویش  ***  بیــچاره نـدانست کـه یـارش سفـری بــود

تنــــــهــا نه ز راز دل من پـــرده بر افتـــــاد  ***  تا بـــــود فلک شیــــوه ی او پــرده دری بود

منــــظور خردمنـــــد من آن مــــاه که او را   ***  با حســن ادب شیوه ی صـاحب نظـری بود

از چنــــگ منش اختـــر بــد مهـــر به در برد‌ ***  آری چه کنــــم دولت دور قمـــــــــری بـــود

عـذری بنــــه ای دل که تو درویشـی و او را  ***  در مملکت حســــن ســــــــــــر تاجوری بود

   اوقات خوش آن بود که بادوست به سر شد  ***  باقی هـــــمـــه بی حاصـلی و بی خبری بود

 خوش بود لبِ آب و گل و سبــــزه و نســـرین   ***  افسوس که آن گنج روان ، رهگذری بــــــــــــود

 خود را بکش ای بـلبل از این رشک که گل را  ***  با باد صبا وقت سحر جلوه گری بــــــــــــــــود

***

 هر گنـــج سعـــــــــادت که خدا داد به حافـظ

 از یُمــــــن دعای شب و وِرد سحــــــــری بود 

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ