آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 42
  • بازدید دیروز: 206
  • بازدید هفته: 780
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

زاحمد تا احد یک میم فرق است

زاحمد تا احد یک میم فرق است                                           جهانی اندراین یک میم غرق است
یقینا میم احمد میم مستی ست                                          که سر مست از جمالش چشم هستی ست
-
زاحمد هردو عالم آبرو یافت                                                   دمی خندید و هستی رنگ و بو یافت
اگر احمد نبود آدم کجا بود                                                    خدا را آیه ای محکم کجا بود
چه می پرسند کاین احمد کدام است                                     که ذکرش لذت شرب مدام است
-
همان احمد که آوازش بهار است                                             دلیل خلقت لیل و نهارست
همان احمد که فرزند خلیل است                                            قیام بت شکنها را دلیل است
همان احمد که ستارالعیوب است                                          دلیل راه و علام الغیوب است
-
همان احمد که جامش جام وحی است                                   به دستش ذوالفقار امر و نهی است
همان احمد که ختم الانبیا شد                                              جناب کنت و کنز مخفیا شد
همان اول که اینجا آخر آمد                                                    همان باطن که بر ما ظاهر آمد
-
همان احمد که سرمستان سرمد                                           بخوانندش ابوالقاسم محــــــــــــــــــمد (ص)
محمد میم و حا ء و میم و دال است                                        تدارک بخش عدل و اعتدال است
محمد رحمهََ للعالمین است                                                  کرامت بخش صد روح الامین است
-
محمد پاک و شفاف و زلال است                                             که مرآت جمال ذوالفقار است
محمد تا نبوت را برانگیخت                                                    ولایت را به کام شیعیان ریخت
ولایت باده ی غیب و شهود است                                           کلید مخزن سرّ وجود است

منبع: سایت تبیان

۵ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ