آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 134
  • بازدید دیروز: 37
  • بازدید هفته: 381
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

احادیث معصومین

گویند حضرت آدم نشسته بود،شش نفر آمدند سه تا طرف راستش نشستند وسه تا طرف چپ، سه تا سفید وسه تاسیاه 

به یکی از سفیدها گفت :تو کیستی؟گفت :عقل، پرسید جای تو کجاست،گفت:مغز

از دومی پرسید تو کیستی؟ گفت مِهر ،پرسید جایت کجاست ؟ گفت :دل 

از سومی پرسید تو کیستی؟ گفت:حیا ،پرسید جایت کجاست؟ گفت چشم 

سپس به جانب چپ نگریست و از یکی از سیاهان سوال کرد تو که هستی؟ جواب داد تکبر،پرسید جایت کجاست ،گفت مغز.

پرسید با عقل یکجایید؟ گفت من که آمدم عقل میرود .

از دومی پرسید تو که هستی؟ جواب داد حسد، محلش را پرسید ،گفت دل ،پرسید با مهر یک مکان دارید؟ گفت من که بیایم ،مهر خواهد رفت.

از سومی پرسید کیستی؟ گفت طمع ،پرسید:جایت کجاست؟ گفت چشم ،پرسید با حیا یک جا هستید؟

گفت چون من داخل شوم، حیا خارج شود.

 

hiaks  (12)

 

 

منبع:پندو اندرزهای چهارده معصوم-مهدی حایری تهرانی

۲ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ