آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 207
  • بازدید دیروز: 364
  • بازدید هفته: 2034
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

ضرب المثل ازاشعارشاعران:

آسایش دو گیتی تفسیر این دوحرف است   با دوستان مروت با دشمنان مدارا «حافظ»

خدا گر ز حکمت ببندد دری    ز رحمت گشاید در دیگری «سعدی»

خدا گر زحکمت ببندد دری   به چفتش زند قفل محکم تری «ازساخته های عوام»

بسا نام نیکوی پنجاه سال   که یک کار زشتش کند پایمال «سعدی»

درخت مکرزن صد ریشه دارد   فلک ازدست زن اندیشه دارد « ازساخته های عوام»

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود   مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد «سعدی»

ازفتنه ی پیرزن بپرهیز   چون پنبه ی نرم ز آتش تیز «نظامی»

آن که بود شرم وحیا رهبرش   خلق ربا یند کلاه ازسرش «ایرج میرزا»

آن دیو بود نه آدمی زاد   کز اندُهِ دیگران شود شاد «دهلوی»

آب دریا را اگرنتوان کشید   هم به قدر تشنگی باید چشید «مولوی»

خشت اول چون نهد معمار کج   تا ثریا می رود دیوار کج «مولوی»

خری افتاد درکَهدان به ناگاه   نگویم وای برخر وای برکلاه «نظامی»

میازار موری که دانه کش است   که جان دارد وجان شیرین خوش است «فردوسی»

موی بشکافی به عیب دیگران    چون به عبب خود رسی کوری درآن «مولوی»

کاری که به عقل برنیاید   دیوانگیش گره گشاید «نظامی»

خدایا چنان کن سرانجام کار   تو خوشنود باشی وما رستگار «نظامی»

 

۶ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ