آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 3
  • بازدید امروز: 171
  • بازدید دیروز: 361
  • بازدید هفته: 2360
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

همشکلی

چه عاملی باعث می شود که انسانها از هنجارها پیروی کنند؟ حتی از هنجارهایی که برای زندگی اجتماعی مضرّ هستند،

و فرد و جامعه را به انحطاط می کشانند؟ جواب =” همشکلی” است.

در کشورهای جهان سوم، بالاخص به علت تغییر گروه مرجع و تغییر ارزشها،

تمایل به پذیرش قواعد و هنجارهای غربی و نفی هنجارهای سنتی وجود دارد.

در حالیکه هنجارهای سنتی کارکرد خود را به اثبات رسانده اند و هر جا که جامعه هنوز کارکردی دارد،

در واقع از همان هنجارهای سنتی سرچشمه می گیرد.

۴ نفر این پست را پسندیده اند

۲ پاسخ به “همشکلی”

دادن پاسخ