آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 159
  • بازدید دیروز: 361
  • بازدید هفته: 2348
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

غزلی از حافظ (۷)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی                 تا راهرو نباشی کَی راهبر شَوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                       هان ای پسر بکوش که روزی پدر شَوی

دست از مس وجود، چو مردان ره بشوی               تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شَوی

خواب و خورَت زمرتبه خویش دور کرد                     آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شَوی

گر نور عشقِ حق به دل و جان اوفتد                     بالله کز آفتاب فلک خوبتر شَوی

یکدم غریقِ بحر خدا شو گمان مبر                        کز آب هفت بحر به یک موی تر شَوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود                         در راه ذوالجلال چو بی پا وسر شَوی

وجه خدا اگر شوَدَت منظرِ نظر                              زین پس شکی نماند که صاحب نظر شَوی

بنیاد هستیِ تو چو زیر و زِبَر شود                         در دل مدار که هیچ زیر و زِبَر شَوی

گر در سرت هوای وِصالست حافظ                         باید که خاک درگه اهل هنر شَوی  

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ