آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 226
  • بازدید دیروز: 364
  • بازدید هفته: 2053
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

غزلی از حافظ (۱۰)

    سحرگـاهان که  مخمـور شبـانه                            گرفتم بـاده بـا  چنگ و چغانه

    نهـادم عقـل را ره تـوشه از می                           ز شهـر هستی اش کردم  روانه

    نگـار می فروشـم عشوه یی داد                          کـه  ایمـن گشتم از مکر زمانه

     ز سـاقیِّ کمـان  ابـرو شنیـدم                              کـه ای تیـر ملامت  را نشـانه

    نه بندی  زان  میان طرفی کمروار                         اگر خود  را  به بینی  در میـانه

    بـرو  این دام  بر مـرغی  دگر نه                           که عنقـا را  بلند است آشیـانه

    که بند و  طرف وصل از حسن شاهی                   که با خود عشق بازد جاودانه

    ندیم و مطرب و ساقی همه اوست                     خیـال آب و گـِل در ره  بهانه

   بده کشتیّ مَی  تـا  خوش برانیم                          ازیـن دریـای ناپیـدا کـرانه

     وجود  مـا  معمـائی است حافظ                           که تحقیقش فسون است و فسانه

 

۳ نفر این پست را پسندیده اند

دادن پاسخ