آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 248
  • بازدید دیروز: 666
  • بازدید هفته: 885
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

غزلی از حافظ (۱۶)

      تـاب بنفشه می دهـد  طـره مشک سـای تـو               پرده  غنچه  می درد  خنده دلگشـای تو

           ای گل خوش نسیم  من بلبـل خویـش را مسوز          کزسرصدق می‌کند شب همه‌شب دعای‌تو

      من کـه  ملـول گشتـمی از نفـس  فرشتگـان               قال و مقـال  آدمی می کشم  از برای تو

      خرقه زهد و جـام می گرچه نه در خور هم اند              این همه نقش می زنم در طلب  هوای  تو

      عشـق  تو سرنوشت  من  خاک درت بـهشت مـن         مهر رخت سرشت من راحت من رضای تو

  شـور شـراب  عشـق  تو آن نفـسم  رود  ز سـر             کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو

    شـاه نشین چشـم من تکیه گـه  خیـال  تـوست            جای دعاست شاه من بی تو  مباد جای تو

  خوش چمنی ست عارضت خاصه که در بهار حسن       حافظ خوش‌کلام شد مرغ سخن‌سرای تو

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

دادن پاسخ