آمار بازدید
  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 16
  • بازدید دیروز: 177
  • بازدید هفته: 2383
آخرین دیدگاه‌ها
اوقات شرعی


آمار

امام حسن مجتبی (ع)

 

کسی که عقل ندارد ،ادب ندارد

وکسی که همت ندارد ،مروت ندارد 

و کسی که دین ندارد ،حیا ندارد 

و حردمندی موجب معاشرت نیکو با مردم است 

و به وسیله عقل،سعادت هر دو عالم بدست می آید.

بحار ج ۷۸-ص۱۱۱

۱ نفر این پست را پسندیده است

زندگی همین حالاست

از افلاطون پرسیدند:شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟
پاسخ داد:
‘از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود!
ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد،

سپس برای بازپس گرفتن سلامتیِ از دست رفته ،پول خود را خرج می کند.
طوری زندگی می کند که گویی هرگز نخواهد مرد

و بعد طوری میمیرد که گویی هرگز زندگی نکرده است!
آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه ازدست رفتنِ امروزِ خود نیست ،

در حالی که زندگی ،گذشته یا آینده نیست، بلکه

زندگی همین حالاست…

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

واکاوی اصطلاحات فردوسی- ۱۸

کاوش واژه مرکب “لأله مِژِنگوک”(لاله مجنونک).

نوعی لاله کوچک واژگون سفیدشیری رنگ بایک خط زردرنگ برروی برگ آن.

درست این واژه تحریف شده ،لاله مجنون کوچک است.”ک “درآخرآن تصغیراست.

ارسالی از-آقای علیرضا عزیزی-پژوهشگر حوزه فرهنگ محلی و شاعر فردوسی.

۱ نفر این پست را پسندیده است

پیشینه وجایگاه موسیقی مقامی خراسان کهن-تون(فردوس امروزی)-قسمت دوم

    مسعودی نام آلات موسیقی ایرانیان را چنین آورده است:

عود،نای ،تنبور،مزمار و چنگ،و گوید مردم خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی به کار می بردند که

هفت تار داشت وآن را رِنگ(رِنج) می خوانده اند(امروز این ابزار موسیقی که به آن تار یا دو تار وگاه به ندرت سه تار می گوییم

از آلات باز مانده آن دوران است که به مرور زمان از تعداد تارهای آن کاسته شده ،و روز به روز پنجه ها ضعیف تر شده است.

وتار های آن نیزاز رینگ هفت رشته  به دوتار رسیده .و دستگاه های خلاصه شده در پنج دستگاه موسیقی تعریف می شود.

نام های مقامات :(راست-اصفهان-عراق-کوچک-حجاز-بوسلیک-عُشاق-حسینی-زنگوله-رهاوندی)

وهمچنین هفت دستگاه در موسیقی ایرانی به این نام ها مشخص شده است که عبارتنداز:

راست پنجگاه-چهار گاه-سه گاه-ماهور-نوا-شور-همایون

  متأخّران پنج دستگاه از شور استخراج کرده اند به این نام ها:(دشتی-اصفهان-ابو عطا-بیات ترک-افشاری)

آنچه در این تقسیم بندی ها از تاریخ گذشته وکهن موسیقی تون مانده است واشاره ای در منابع گوناگون به آن  ها شده،

مقام عُشاق پنجگاه ومقام ودستگاه هما یون است.

که حیدر تونی نوازنده دربار همایون پادشاه هند،

از پنج گاه گوشه ی عُشّاق نوعی مقام ساخت که به مدت صد سال در دربار همایون نواخته می شده است.

وآنچه از گوشه عُشاق برای موسیقی تون(فردوس امروزی) باقی مانده است چکّه است

   استاد خالقی موسیقی دان معاصر در مورد پنج گاه حیدرتونی  چنین نوشته است:

      پنجگاه حیدر تونی که مدّت صد سال در دربار هندوستان نواخته می شده است آوازی ایرانی است ودر پایان پنجگاه دوم خوانده می شود.وپنج گاه و   سپهر حالت در آمد (نوا) را دارد ومثل این است که به نوای پنجم فوقانی رفته باشیم وسپس عُشّاق شنیده می شود وراست پنجگاه تبدیل به ((نوا)) می گردد

   خالقی.موزیک  صصص ۱۶-۱۰-۹

  مقـــــام عُشّـــــاق تون:

عُشاق آوازیست ایرانی وآن در آواز های متعدّد نواخته می شود وآنچه باز مانده از عُشاق در خِطّه ی جلال تون به جا مانده است از موسیقی دانان ونوازندگان گذشته این سرزمین می باشد.که گوشه ی چکّه از آن نمونه است

چـــــکّــه گوشه ای از عُشــــاق تون

      چکّه گوشه ای است باز مانده از دوران حیدر تونی که همراه با چوب بازی وگردش نواخته واجرا می شود

واین حرکت چوب ها معنا دار است وگردش آن چکاوک وار مانند پرنده ی چکاوک که در زبان محلّی جال می گویند

ودر دیگر مناطق ایران طُــرقه نام دارد وبه رنگ ها وشکلهای مختلف که رقصِ مخصوص دارند خود قابل تأمّل بسیار است.

   جال همان پرنده ی افسانه ای است که برای رسیدن به خورشید هزار نام خداوند را از حفظ کرده

به سمت خورشید اوج می گیرد و۹۹۹نام خداوند را بر زبان می آورد

امّا از بیان آخرین نام خداوند عاجز می ماند وفراموش می کند و می سوزد ودر خورشید محو می گردد وخاکسترش به زمین می ریزد.

واین حرکت وچرخش جال برای نوازندگان چکّه تا آخرین نفس همراه بارقص وچوب بازی به نشانه حرکت سریع دوبال طُـــرقه ادامه پیدا می کند. که هنوز گوشه ی چکّه به یادگار از دوران حیدر تونی باقی مانده است

    چکــّــه(چکاوک):

      نوعی پرنده است از گنجشک اندکی بزرگتر وخوش آواز بوده است ودر گویش محلّی جُل یا جال می گویند.

وبه تازی قبره وابوالملیح خوانند ودر عراق آن را هوژه نامند.

نام نوائیست از موسیقی وآن را چکاوک گویند.  از نوای چکاوک اندر کوه-کبک در رقص کردن آمد باز

      سرشت وعادت چنان است که شب از جفت خود جدا می شود.

نر وماده یک جا خواب نمی کنند وبه زبان هندی (نر) آن را چکوا وماده اش را چکوی می نامند

واکثر مردم هند به واسطه ی مناسبت لفظی که در میان چکاوک وچکوا هست به غلط افتاده تصوّر نموده اند که این هردو به یک معنی است.

فرهنگ جهانگیری جلد ۲٫دکتر عفیفی صص ۱۵۱۲-۱۵۱۳

۳ نفر این پست را پسندیده اند

خانه بی اعتبار

بس بگردید و بگردد روزگار

دل به دنیا درنبندد هوشیار

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

اینکه در شهنامه‌هاآورده‌اند

رستم و رویینه‌تن اسفندیار

تا بدانند این خداوندان ملک

کز بسی خلقست دنیا یادگار

اینهمه رفتند و مای شوخ چشم

هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار

ای که وقتی نطفه بودی بی‌خبر

وقت دیگر طفل بودی شیرخوار

مدتی بالا گرفتی تا بلوغ

سرو بالایی شدی سیمین عذار

همچنین تا مرد نام‌آور شدی

فارس میدان و صید و کارزار

آنچه دیدی بر قرار خود نماند

وینچه بینی هم نماند بر قرار

دیر و زود این شکل و شخص نازنین

خاک خواهد بودن و خاکش غبار

گل بخواهد چید بی‌شک باغبان

ور نچیند خود فرو ریزد ز بار

اینهمه هیچست چون می‌بگذرد

تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار

نام نیکو گر بماند ز آدمی

به کزو ماند سرای زرنگار

سال دیگر را که می‌داند حساب؟

یا کجا رفت آنکه با ما بود پار؟

خفتگان بیچاره در خاک لحد

خفته اندر کلهٔ سر سوسمار

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

ای برادر سیرت زیبا بیار

هیچ دانی تا خرد به یا روان

من بگویم گر بداری استوار

آدمی را عقل باید در بدن

ورنه جان در کالبد دارد حمار

پیش از آن کز دست بیرونت برد

گردش گیتی زمام اختیار

گنج خواهی، در طلب رنجی ببر

خرمنی می‌بایدت، تخمی بکار

چون خداوندت بزرگی داد و حکم

خرده از خردان مسکین درگذار

چون زبردستیت بخشید آسمان

زیردستان را همیشه نیک دار

عذرخواهان را خطاکاری ببخش

زینهاری را به جان ده زینهار

شکر نعمت را نکویی کن که حق

دوست دارد بندگان حقگزار

لطف او لطفیست بیرون از عدد

فضل او فضلیست بیرون از شمار

گر به هر مویی زبانی باشدت

شکر یک نعمت نگویی از هزار

نام نیک رفتگان ضایع مکن

تا بماند نام نیکت پایدار

ملک بانان را نشاید روز و شب

گاهی اندر خمر و گاهی در خمار

کام درویشان و مسکینان بده

تا همه کارت برآرد کردگار

با غریبان لطف بی‌اندازه کن

تا رود نامت به نیک در دیار

زور بازو داری و شمشیر تیز

گر جهان لشکر بگیرد غم مدار

از درون خستگان اندیشه کن

وز دعای مردم پرهیزگار

منجنیق آه مظلومان به صبح

سخت گیرد ظالمان را در حصار

با بدان بد باش و با نیکان نکو

جای گل گل باش و جای خار خار

دیو با مردم نیامیزد مترس

بل بترس از مردمان دیوسار

هر که دد یا مردم بد پرورد

دیر زود از جان برآرندش دمار

با بدان چندانکه نیکویی کنی

قتل مار افسا نباشد جز به مار

ای که داری چشم عقل و گوش هوش

پند من در گوش کن چون گوشوار

نشکند عهد من الا سنگدل

نشنود قول من الا بختیار

سعدیا چندانکه می‌دانی بگوی

حق نباید گفتن الا آشکار

هر کرا خوف و طمع در کار نیست

از ختا باکش نباشد وز تتار

دولت نوئین اعظم شهریار

باد تا باشد بقای روزگار

خسرو عادل امیر نامور

انکیانو سرور عالی تبار

دیگران حلوا به طرغو آورند

من جواهر می‌کنم بر وی نثار

پادشاهان را ثنا گویند و مدح

من دعایی می‌کنم درویش‌وار

یارب الهامش به نیکویی بده

وز بقای عمر برخوردار دار

جاودان از دور گیتی کام دل

در کنارت باد و دشمن بر کنار

۳ نفر این پست را پسندیده اند

مغازه شوهرفروشی

یک مغازه شوهر فروشی در نیو یورک باز شده که خانمها میتوانند به آنجا رفته و برای خود شوهری تهیه کنند
در تابلوی راهنمای مقابل درب ورودی مطالب ذیل نوشته شده:
شما در طول عمرتان فقط یکبار میتوانید از این محل دیدن کنید
اینجا شش طبقه است و ارزش محصولات هر طبقه بالایی‌ بیشتر از طبقه پائینی است
شما میتوانید فقط یک محصول از یکی‌ از طبقات انتخاب کنید و یا به طبقه بالایی‌ بروید
شما نمیتوانید به طبقات پایینی برگردید ولی‌ میتوانید از هر طبقه که خواستید از فروشگاه خارج شوید

خانمی را که تازه وارد فرشگاه شده در نظر گرفته و با او همراه می‌شویم .
او به طبقه اول میرود
در تابلو ورودی آنجا نوشته:این مردان دارای شغل ثابت هستند.
مردان بنظرش جالب میایند ولی‌ تصمیم می‌گیرد
طبقه بالا را هم ببیند
اینجا نوشته این مردان دارای شغل ثابت هستند و بچه‌ها را دوست دارند
با خودش میگه خیلی‌ خوبه ولی من بیشتر میخوام و به
طبقه سوم میره
اینجا نوشته شده این مردان شغل ثابت دارند و بچه‌ها را دوست دارند و بسیار خوش قیافه هستند
نگاهی به مردان میندازه میگه وای خدای من ولی احساس میکنه که باید بره
طبقه چهارم که آنجا نوشته:
این مردان شغل ثابت دارند بسیار خوش تیپ و قیافه هستند عاشق بچه‌ها هستند و به کار های خانه علاقمندندخانم اینجا رو هم میبینه و میگه واااای خدای من کمک کن
دیگه نمیتونم خودمو نگهدارم ولی‌ ناخود آگاه میره
طبقه پنجم که آنجا نوشته:
این مردان شغل ثابت دارند عاشق بچه‌ها هستند فوق آلعاده خوش بر و رو هستند شدیدا به کارهای خانه علاقمندند و مردانی رمانتیک میباشند
دیگه آنچنان وسوسه شده که نمیتونه صرف نظر کنه ولی‌ باز ناخود آگاه میره
طبقه ششم که اینجا روی یک تابلوی دیجیتال نوشته
شما بازدید کننده شماره ۳۱۴۵۶۰۱۲  از این طبقه هستید اینجا هیچ مردی وجود ندارد این طبقه فقط برای این است که ثابت کنیم که
زنها را بهیچ وجه نمیتوان راضی‌ نمود از بازدیدتان از فروشگاه شوهر سپاسگزاریم
صاحب فروشگاه شوهر ،مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا تبعیض جنسی‌ قائل شده بهمین خاطر برای رفع این اتهام فروشگاه دیگری برای انتخاب زن در همان نزدیکی‌ گشود و نتایج زیر بدست آمد:
زنهای
طبقه اول بسیار زیبا و به مسائل جنسی‌ علاقمندند
زنهای طبقه دوّم بسیار زیبا وبه مسائل جنسی‌ خیلی‌ علاقمند و ثروتمندند 
طبقات سوّم،چهارم، پنجم و ششم تا بحال بازدید کننده نداشته

 

منبع :سایت ferezgh.ir

2 نفر این پست را پسندیده اند

مذمّت پُرخوری در احادیث و روایات:

همانگونه که می دانید پُرخوری و چاقی احتمال ابتلا به بیماری های مزمن مانند

بیماری های قلبی-عروقی، افزایش چربی های خون، فشار خون بالا، دیابت، ناراحتی مفاصل و … را افزایش می دهد.

همچنین باعث می شود فرد از نظر ظاهری دارای هیکلی نامتناسب شود

که هنگام حضور در جمع افراد ، از نظر روانی دچار اضطراب و ناراحتی گردد.
آیین اسلام نیز انسان را از پُرخوری نهی و اعتدال در خوردن غذا را توصیه کرده است.

در این مطلب تعدادی از روایات و احادیث مربوط به پیامبر اسلام (ص) و امامان شیعه را برای شما آورده ایم که همگی بر کم خوری تاکید می کنند. البته منظور از کم خوری که در این روایات آمده است، لاغری نیست ،

بلکه منظور مصرف غذا به قدر نیاز و احتیاج بدن( متعادل) است تا فرد دارای بدنی سالم و تندرست باشد.

زیرا در حال حاضر بعضی افراد جوان به منظور داشتن هیکلی لاغر (به اصطلاح مانکنی) خیلی کمتر از حد نیازشان غذا می خورند

که این کار باعث می شود دچار کمبود مواد مغذی شده

و در آینده دچار مشکلات جسمی مانند پوکی استخوان ، کم خونی ، سردرد مزمن ، ضعف و سرگیجه و …. شوند.
باتوجه به احادیث و روایات پایین می توان گفت اگر هر فردی واقعاً به توصیه های بهداشتی و سلامتی قرآن و ائمه عمل می کرد،

میزان بیماری ها ومشکلات جسمی و روحی خیلی کمتر از این بود.
رعایت اعتدال در خوردن غذا و کم خوری غیراز تاثیر بر سلامت جسمی افراد ، بر سلامت روحی آنها نیز موثر است.

در اینجا تاثیرات جسمی کم خوری را با عنوان “فواید ظاهری کم خوری” و تاثیرات روحی و معنوی آن را

با عنوان “فواید باطنی کم خوری” برای شما بیان می کنیم.

امیدواریم با توصیه به این رهنمودهای گرانقدر، همواره از جسمی سالم و روحی پُرنشاط برخوردار باشید.
امام علی (ع): زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.
* پیامبر خدا (ص): اگر ساکنان خانه ای به مقدار کم غذا بخورند، خانه شان نورانی می گردد. (المعجم الأوسط،ج۵، ص۲۲۹، ح۵۱۶۵عن أبی هریرة، کنزالعمّال، ج۳، ص۳۹۱، ح۷۰۹۳)
* پیامبرخدا(ص): هرکس که خداوند را بسیار تسبیح گوید و به بزرگی یاد کند و در عوض به مقدار کم بخورد و بیاشامد و بخوابد، فرشتگان مشتاق او می شوند. (تنبیه الخواطر، ج۲، ص۱۱۶)
* امام علی(ع) – در حکمت های منسوب به ایشان ــ : عاقل را بایسته است که به هنگام شیرینی غذا، تلخی دارو را نیز به یاد داشته باشد.(شرح نهج البلاغة،ج۲۰،ص۲۷۲،ح ۱۴۹)
فواید ظاهری کم خوری:
پیامبر خدا (ص): مادر همه داروها، کم خوری است. (المواعظ العددیّة، ص ۲۱۳)
امام علی (ع): کم خوری، مانع بسیاری از بیماری های جسم می شود. (غررالحکم، ۶۷۶۸ ،عیون الحکم و المواعظ ، ص ۳۷۰، ح ۶۲۴۸)
امام علی (ع): خوراک را کم کن تا بیماری ها را کم کنی. (غرر الحکم، ح۲۳۳۶)
امام علی (ع): هر کس خوراکش کم باشد، دردهایش نیز کم است. (غررالحکم،ح۸۴۰۹،عیون الحکم والمواعظ، ص۴۵۵،ح۸۲۲۰)
امام علی (ع): کم خوری، مایه گرامی داشتن بیشتر خویش است و سلامت را بیشتر استمرار می بخشد. (غررالحکم،ح ۶۸۱۹،عیون الحکم والمواعظ،ص ۳۷۰،ح ۶۲۴۰)
پیامبر خدا (ص): مادر همه داروها، کم خوری است.
امام علی (ع): هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتش بیشتر می شود و اندیشه اش به سامان می رسد. (غررالحکم ، ح۸۸۰۳، عیون الحکم و المواعظ ، ص ۴۳۷ ،ح۷۵۵۹)
امام علی (ع): سلامت تن، از کمی غذا و کمی آب است. (تحف العقول ، ص ۱۷۲، بشارة المصطفی،ص ۲۵ کلا هماعن کمیل بن زیاد، بحارالأنوار،ج۶۶، ص۴۲۵ ،ح۴۱)
امام رضا (ص): اگر مردم در خوردن به کم بسنده می داشتند، بدن هایشان سالم بود. (بحارالأنوار،ج۶۶، ص ۴۲۵ ،ح ۴۱)
امام رضا (ع) : بدن همانند زمین پاک و آماده برای زراعت است که اگر در آبادانی و آب دهی به آن مراقبت شود، به گونه ای که آب، نه بیشتر از نیاز به آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به خشکی گرفتار سازد، آبادانی اش استمرار می یابد و خرّمی اش بیشتر می گردد و کشت آن برکت می یابد؛ امّا اگر از آن غفلت شود، به تباهی می گراید و علف هرز در آن می روید. بدن چنین حکایتی دارد و تدبیر آن در خوراک و نوشیدنی، چنین است.[پس،] سامان و سلامت می یابد و عافیت در آن، ریشه می گسترد. بنگر که چه چیز با تو و با معده ات سازگار است و تن تو با چه چیز نیرو می گیرد و چه خوردنی و نوشیدنی ای برای بدنت سالم تر است، همان را برای خویش مقرّر بدار و خوراک خود گیر. (بحار الأنوار،ج۶۲، ص۳۱۰)

این مطلب را می پسندم

نظر ۱۱ مرجع در خصوص مقدار فطریه و مبلغ کفاره

فرهنگ > دین و اندیشه - میزان و مبلغ زکات فطره و کفاره روزه توسط مراجع عظام تقلید اعلام شد.

به گزارش خبرآنلاین، مراجع تقلید با قرار گرفتن در آستانه عید سعید فطر میزان زکات فطره و کفاره روزه را اعلام کردند.

نظر برخی از مراجع تقلید را در جدول زیر می توانید بخوانید.

 

نام مرجع

میزان فطریه و کفاره اعلام شده

آیت الله خامنه ای

* میزان زکات فطره براساس قوت غالب گندم، هرنفر ۶۰۰۰ تومان می باشد. همچنین مبلغ کفاره روزه بابت هر روز تاخیر ۲۰۰۰ تومان است.

آیت الله جوادی آملی

* مقدار فطریه سه کیلو گندم، برنج، خرما و مانند آن یا پول آن که در هر مکانی قیمت خاص خود را دارد.* کسی که پول فطریه را تا ظهر روز عید فطر ندارد قرض کردن بر او واجب نیست. هرچند اگر قرض کند و اداء نماید صحیح است. البته بعد از دریافت حقوق باید فطریه را بپردازد.

آیت الله سیستانی

* مبلغ زکات فطره برمبنای قوت غالب گندم ۵۰۰۰ تومان می باشد همچنین میزان فطریه برمبنای قوت غالب برنج، سه کیلو برنج می باشد.* کفاره روزه به ازای هر روز تاخیر ۷۵۰ گرم آرد، برنج، گندم، خرما، نان و ماکارونی به فقیر می باشد.

آیت الله وحید خراسانی

* زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم برای هر نفر ۶۰۰۰ تومان همچنین میزان مبلغ کفاره، روزی ۱۵۰۰ تومان می باشد.

آیت الله صافی گلپایگانی

* با توجه به این‌که قیمت گندم در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد، لذا روزه‌داران عزیز لازم است قیمت سه (۳) کیلوگرم گندم یا برنج (قوت غالب) را بر طبق قیمت محل زندگی خود محاسبه نموده و به عنوان فطریه پرداخت نمایند.

آیت الله شبیری زنجانی

* هر شخص باید براى خودش و کسانى که نان‌خور او هستند، هر نفر یک صاع از خوراکی هاى رایج در آن منطقه، همچون گندم، جو، خرما، کشمش، برنج و مانند اینها، به مستحقّ بدهد و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافى است، وزن هر صاع به حساب گندم حدود سه کیلو و ششصد گرم است که مومنین می توانند قیمت آن را حساب کنند و به مستحقین برسانند.* مبلغ ۶۰۰۰ تومان بابت فطریه هر نفر به حساب گندم و مبلغ ۱۸۰۰۰ تومان برای پرداخت زکات فطره به حساب برنج تعیین شده است.

* کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز به‌حساب گندم ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مبلغ ۱۵۰۰تومان به شخص مستحق داد تا به وکالت از او برای خودش این مقدار طعام بخرد. این مبلغ برای افطار عمدی ۹۰۰۰۰تومان تعیین شده است.

آیت الله موسوی اردبیلی

* زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم برای هر نفر ۶۶۰۰ تومان و میزان مبلغ کفاره، روزی ۱۷۰۰ تومان می باشد.

آیت الله سبحانی

* با توجه به اینکه قیمت گندم در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد، لذا روزه‌داران محترم لازم است قیمت سه (۳) کیلوگرم گندم یا برنج (قوت غالب) را بر طبق قیمت محل زندگی خود محاسبه نموده و به عنوان فطریّه پرداخت نمایند.

آیت الله مکارم شیرازی

* زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم در تهران مبلغ شش هزار تومان (۶۰۰۰ تومان) و در شهرستان مبلغ پنج هزار تومان (۵۰۰۰ تومان) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ پانزده هزار تومان (۱۵۰۰۰ تومان) اعلام شده است.

آیت الله نوری همدانی

* بهتر آن است که فطریه از قوت غالب تهیه و پرداخت گردد. مبلغ زکات فطریه امسال برای کسانی که قوت غالب آنان گندم است، برای هر فرد ۶ هزار تومان (سه کیلو گندم) است.* افرادی که قوت غالب آنان برنج است، برای هر فرد ۱۸ هزار تومان (سه کیلو برنج) زکات فطره پرداخت خواهند کرد.

* مبلغ کفاره افرادی که به هر دلیل توان روزه گرفتن نداشته و عذر موجه شرعی داشته‎اند، برای هر روز روزه‎خواری ۱۵۰۰ تومان است که برای یک ماه در مجموع ۴۵ هزار تومان خواهد بود.

آیت الله صانعی

 * زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم برای هر نفر ۵۰۰۰ تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ پانزده هزار تومان (۱۵۰۰۰ تومان) اعلام شده است.* همچنین میزان مبلغ کفاره روزه، ۲۰۰۰ تومان اعلام شده است.

 

۱ نفر این پست را پسندیده است

نظر زائری درباره فیلم رستاخیز

اگر برای دین مردم نگران شدیم، باید فیلمساز را حرامزاده و ملعون بنامیم؟

فرهنگ > دین و اندیشه - محمدرضا زائری درباره فیلم رستاخیز نوشت: «برخی فیلم ها اساس و مبانی توحیدی اعتقادات را تخریب کردند، چرا کسی نگران نشد ؟ ثانیا آدم اگر برای دین مردم نگران بشود فیلمساز را حرامزاده و ملعون و حامیان فیلم را صهیونیست و انگلیسی خطاب می کند؟»
 

به گزارش خبرآنلاین، حجتالاسلام محمدرضا زائری در صفحه اینستاگرام خود درباره فیلم رستاخیز و ماجراهای ایجاد شده پیرامون آن چنین نوشته است:

«آنچه من می فهمم این است که این قصه پر سوز و گداز حمله گسترده به فیلم رستاخیز مشکوک است و به نظر می رسد لااقل بخشی از ماجرا یک بازی باشد که دوستان دلسوز و متدین و متعهد و مخلص را هم درگیر کرده است. اولا یک سوال هست که واقعا در طول این سال ها هیچ فیلم سینمایی و برنامه تلویزیونی نبوده که برای دین و اعتقاد مردم آسیب داشته باشد ؟ سی و پنج سال در دادگاه ها چادر بر سر زن دزد و قاتل کردند و حجاب را تخریب کردند و توی فیلم ها و سریال ها زن چادری را کلفت و بی سواد و بدبخت نشان دادند ، چرا صدای کسی در نیامد؟

این همه سال فیلم ها و سریال ها و آگهی های بازرگانی اشرافیت و تجمل را تبلیغ کرد ، چرا کسی از جای خود تکان نخورد ؟ این همه فیلم سینمایی به فحشا و فساد اخلاقی دامن زد و به گسترش و رواج روابط عاشقانه و عاطفی با نامحرم کمک کرد ، چرا هیچ کس احساس وظیفه نکرد ؟ برخی فیلم ها اساس و مبانی توحیدی اعتقادات را تخریب کردند، چرا کسی نگران نشد ؟ ثانیا آدم اگر برای دین مردم نگران بشود فیلمساز را حرامزاده و ملعون و حامیان فیلم را صهیونیست و انگلیسی خطاب می کند ؟

اتفاقا انگلیسی ها و فراموسونی ها و صهیونیست ها پشت صحنه دارند همه ما را بازی می دهند و به ریش همه ما می خندند ! این قصه مثل ماجرای کتاب شهید جاوید است که حوزه علمیه و متدینین را مدت ها به خود مشغول کرد و گرفتار نمود و هر چه امام راحل فریاد زد که آقایان این بازی برای این است که شما را به خودتان مشغول کند و از مساله اصلی بازدارد بعضی متوجه نشدند و با قضایایی مثل ناسزاگویی به دکتر شریعتی و حسینیه ارشاد سر خود و بقیه را گرم کردند.

این همه سال تعزیه برگزار شده و آدم های معمولی شهر و روستا نقش اولیا را بازی کرده اند ، این همه فیلم سینمایی برای پیامبران معصوم ساخته اند و بازیگران سینما در نقش حضرت یوسف و ابراهیم و عیسى و موسى على نبینا و آله و علیهم السلام در آمده اند، چرا دین و ایمان به مخاطره نیافتاد؟ حالا یکباره چه شده ؟ آیا آقای درویش نمی توانست برود فیلم عاشقانه و آبگوشتی بسازد و بدون دردسر و خطر به کاسبی بپردازد و میلیونی و میلیاردی سود کند و کوچکترین انتقادی هم نشنود ؟ آیا نتیجه طبیعی این برخوردهای افراطی این نیست که فیلمسازان و هنرمندان عطای اهتمام به سوژه های دینی را به لقای این برخوردها ببخشند ؟ آیا قرار نیست با ساخته شدن فیلم های سینمایی و هنری در قواره سینمای بین المللی زمینه جهانی شدن طرح موضوع عاشورا و مقدمات ظهور امام عصر علیه السلام فراهم شود ؟

من در مورد فیلمی که ندیده ام هیچ نظری نمی توانم بدهم اما این رفتارهایی را که دیده ام می توانم تحلیل کنم. به قول معروف وقتی کسی در مجلس عزا بیشتر از صاحب عزا گریه می کند و بر سروسینه می زند باید شک کرد ! بعضی از این برخوردهای غیر منطقی و پر حرارت و آشفته طبیعی نیست. حتى سخنان دلسوزانه مقام محترم و عزیز مرجعیت تقلید که برای سریال مختارنامه فرموده اند می توانم درک کنم و همان موقع هم نوشته ام که حفظ شأن مرجعیت را از هر کار هنری بالاتر می دانم . حتى نقد دقیق و مقبول جناب ثمری را می فهمم اما آتشی شدن بعضی که فیلم را ندیده اند و فحش خواهر و مادر می دهند و سینماها را به آتش زدن تهدید می کنند عادی نیست ! و آدم را مطمئن می کند که یک جایی آن پشت مشت ها خبری هست و کاسه ای و نیم کاسه ای …

۱ نفر این پست را پسندیده است

گویش محلی قدیم فردوس-۲۶

نَتُوا = ناودان

نعلی =تُشک

نِک = دندان

نُمعزی = (نمازی )پاک نمودن از طریق آب کشیدن

نَخُرِشت = شام یا نان و خورشت .

نیفوک = محل عبور و بسته شدن کش تمبان

نَربُز = تَکّه -بز نر

نُس = چانه و پیدابودن بیشترین تعداد از دندانهای جلو دهان

نعخو = ناخن

۳ نفر این پست را پسندیده اند

قوم ثمود (۳)

صالح(ع) همگان را به توحید فرا می‏خواند

صالح(ع) دعوت خود را با فراخواندن قوم ثمود به توحید و یکتاپرستی و شریک قرادادن برای وی، آغاز کرد. او خطاب به قوم خود فرمود: «یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره۱۲ (ای قوم من! الله را بپرستید. برای شما معبودی جز او نیست)». او به آنان یادآور شد که فرستاده‏ای در خور اعتماد است و آنان را به پیروی از دستورات الهی و پرهیزکاری فرمان داد۱۳ او همچنین فهماند که چشم داشت هیچ پاداشی از آنان ندارد، چرا که تنها تکلیفش را در راه دعوت آنان به یکتاپرستی انجام داده و مزد او را تنها خداوند می‏دهد.۱۴
صالح(ع) از ثمودیان خواست که به ناقه خداوند به عنوان یک پدیه شگرف و معجزه الهی، با بصیرت بنگرند و از آزار رساندن به آن بپرهیزند.۱۵ او یادآور شد که خداوند آنان را جانشینان قوم عاد قرار داده و با مسخر ساختن زمین برای آنان، نعمت‏های بی‏شماری را در اختیارشان نهاده است و در برابر، از آنان خواست که نعمت‏های الهی را سپاس گویند و از کفران نعمت و فسادانگیزی دوری جویند.۱۶
پیامبر قوم ثمود همچنان که آنان را به پیروی خداوند و پرهیزکاری و گردن نهادن در برابر دستورات او به عنوان فرستاده خداوند فرمان می‏داد، در برابر، آنان را از سرسپردگی در برابر دستورات اسراف‏کاران، فسادانگیزان و ستمکاران بازداشت۱۷٫
ثمودیان، پیامبرشان صالح را به سحر و افسون‏زدگی۱۸ و کذب و دروغگویی۱۹ متهم کردند و به او گفتند که پیش از این ما به تو امیدها داشتیم۲۰٫ ولی صالح(ع) خطاب کرد اگر او بر روش و منش آنان رفتار کند و خدای را نافرمانی کند، هیچ یک از آنان نمی‏توانند در برابر خدا او را یاری رساند و تنها بر زیان او می‏افزایند۲۱٫ 
ثمودیان کافر به این هم بسنده نکردند و سران مستکبر قوم، به تشکیک در اعتقادات مستضعفانی که به صالح ایمان آورده بودند پرداختند ولی نمی‏دانستند که ایمان و یقین در دل و جان آنان نفوذ کرده است.۲۲
رویارویی اصحاب حق و پیروان باطل در طول تاریخ و در همه زمانها و مکانها بوده است. اصحاب حق از یقین و ایمان و استواری و پیکار در راه عقیده برخوردار بوده‏اند و پیروان باطل به سبب عنادورزی و غرور و با بهره‏گیری از وسایل و شیوه‏های گوناگون، حقیقت مداران را به سرپیچی از حق و حقیقت وا می‏داشتند و نتیجه آن پیدایش دو طریق حق و باطل در طول تاریخ است.

«ناقة الله» کشته می‏شود!!

با همه تأکیدات و هشدارهای صالح(ع) در پاسداشت ناقه و آزارنرساندن به او قوم ثمود از این فرمان روی بر تافتند و سرانجام ناقه خداوند را کشتند؛ با این که از میان ثمودیان یک تن ناقه را پی کرد ولی قرآن کریم پی‏کردن ناقه را به همه آنان نسبت داده است۲۳ چرا که همه آن کافران او را به این کار واداشتند۲۴٫
قرآن کریم، آن یک تن را که به این کردار پلید دست زد، اشقا (بدبخت‏ترین) قوم ثمود معرفی می‏کند۲۵ و رسول خدا(ص) نیز در روایتی او را یکی از بزرگان و سران قوم ثمود می‏داند۲۶٫ همچنین ضمن بیان همانندی‏هایی میان کشنده ناقه صالح و قاتل علی(ع)، خطاب به امیر موءمنان علی می‏فرماید: «ای علی! آیا تو را خبر دهم که بدبخت‏ترین مردان کیانند؟ یکی مرد سرخ چهره ثمود که ناقه صالح را پی کرد و دیگری مردی که محاسنت را از خون سرت خضاب می‏کند».۲۷
البته در میان کافران قوم ثمود، نه گروه بودند که با یکدیگر هم سوگند شدند به صالح(ع) شبیخون بزنند و او و خانواده‏اش را به قتل برسانند و در پایان نیز بگویند ما از کشتن صالح و خانواده‏اش اطلاع نداریم؛ آنان نمی‏دانستند که خداوند نیرنگ آنان را می‏داند و سرانجام آنان را به هلاکت می‏رساند۲۸ در روایت است که آنان برای شبیخون زدن به صالح(ع) در غاری پنهان شده بودند که خداوند مخفیگاهشان را بر سر آنان ویران ساخت و همگی‏شان را به هلاکت رساند.

سرانجام قوم ثمود: هلاکت

پس از آن که ثمودیان کافر ناقه خداوند را پی کردند، صالح(ع) به آنان خبر داد که تنها تا سه روز دیگر از زندگی در دار دنیا برخوردار خواهند بود۲۹ و چون هنگام عذاب فرا رسید، صالح و پیروان با ایمان نجات یافتند۳۰ و چنان عذاب مرگباری بر ثمودیان فرود آمد که جملگی چون گیاهان خشکیده، خرد شدند۳۱٫
قرآن کریم از عذاب قوم ثمود با تعبیرهای «صیحه۳۲»، «رجفة۳۳ (لرزش زمین) و «صاعقه۳۴(آذرخش)» یاد کرده است.
میان این تعبیرهای گوناگون هیچ گونه تضادی وجود ندارد؛ چرا که ممکن است به مراحل و درجات مختلف این عذاب مرگبار اشاره داشته باشد.

 

منبع : سایت معارف قرآن

پی‏نوشت‏ها:

۱ – ج۱ – ص ۳۸۸-۳۸۷
۲ – اعراف ۷۴
۳ – فجر / ۹
۴ – حجر/ ۸۲-۸۰
۵ – اعراف / ۷۴
۶ – هود / ۶۱
۷ – حجر / ۸۲
۸ – شعراء / ۱۴۹ – ۱۴۶
۹ – هود / ۶۱
۱۰ – اعراف / ۷۳
۱۱ – شعراء / ۱۵۶ – ۱۵۵ و قمر / ۲۸-۲۷
۱۲ – هود / ۶۱
۱۳ – شعراء / ۱۴۲-۱۴۱
۱۴ – شعراء / ۱۴۵
۱۵ – اعراف / ۷۳
۱۶ – اعراف / ۷۴
۱۷ – شعراء/ ۱۵۲-۱۵۰
۱۸ – شعراء/ ۱۵۳
۱۹ – قمر / ۲۵
۲۰ – هود / ۶۲
۲۱ – هود / ۶۳
۲۲ – اعراف / ۷۶-۷۵
۲۳ – اعراف / ۷۷
۲۴ – قمر / ۲۹
۲۵ – شمس / ۱۲
۲۶ – صحیح نجاری،
۲۷ – مسند احمدبن حنبل،
۲۸ – نمل / ۵۱ – ۴۸
۲۹ – هود / ۶۵
۳۰ – هود / ۶۶ و فصلت / ۱۸
۳۱ – قمر / ۳۱
۳۲ – هود / ۶۷
۳۳ – اعراف / ۷۸
۳۴ – ذاریات / ۴۴

۱ نفر این پست را پسندیده است

پیشینه وجایگاه موسیقی مقامی خراسان کهن- تون (فردوس امروزی)-قسمت اول

 

             موسیقی عنصر مهمّی از تمّدن ایران در زمان ساسانیان را تشکیل می دهد.

متأسّفانه نت هایی از آواز های ساسانی در دست نیست ویا ما اطّلاع کمی از اصول آن داریم.

   مدارک عدیده ای روشن می سازد که در دوره ساسانیان موسیقی ایران بسیار غنی بوده ودر جامعه ،مقامی بس ارجمند داشته است

چنانکه در آیین مزدک که در زمان قباد ساسانیان ظهور کرد.

موسیقی به عنوان یکی از نیروهای معنوی چهار گانه،شعور و عقل و حافظه و شادی که در برابر خداوند جلوه گر می شود.

این چهار نیرو به دستیاری شش وزیر امور عالم را اداره می کند و وزیران میان دوازده روح در حرکتند که یکی از آن ها خواننده وسراینده ی موسیقی است.

     احرازاین مقام در تشکیلات آسمانی آیین مزدک نشانه آنست که

موسیقی در زندگی روزانه ی مردم آن روز ،جزء احتیاجات روحی به شمار می رفته ومورد علاقه همگان بوده است.

     شواهدی در دست است که موسیقیدانان وخوانندگان ونوازندگان در دربارها نزد شاهان وشاهزادگان ساسانی مقامی ارجمند داشته اند

و در اهمیّت و ارج گذاری به موسیقی همین بس که برای موسیقی وزیر مخصوصی معیّن کرده بودند.

     اردشیر ساسانی مردم و رجال سلطنت را به سه طبقه ممتاز تقسیم کرده بود که از آن جمله مطربان ورامشگران بوده اند

وهر دسته در حضور او جایی معیّن داشته اند،بهرام گور بیشتر متوجّه عیش وطرب موسیقی و ساز وآواز بوده

و چند نفر رامشگر از هند به ایران آورده است ودر زمان او مطربان وموسیقیدانان بر همه مقدّم بوده اند.

   همچنین در دربار خسرو پرویز رامشگران و ترانه سازانی معروف چون سرکش و باربد بوده اند .

آنچه از احوال این دو استاد موسیقی مأخوذ از خدای نامک نیست بلکه از بعضی کتب عامیانه اواخر عهد ساسانی، نقل شده است.

    دستگاههای موسیقی منسوب به باربد مرکّب از هفت خسروانی وسی لحن و۳۶۰دستان بوده

که باایّام هفته وسی روز ماه وسیصدو شصت روز سال ساسانیان تناسب داشته است خمسه ی مستر قه را به شمار نمی آوردند.

   یکی از سرود های حماسی باربد کین سیاوش است که سیاوش بر اساس روایت شاهنامه ی فردوسی پسر کیکاووس و پدر کیخسرو بود

که از طرف مادر تورانی و از طرف پدر ایرانی بود و ماجرای آمدن کیخسرو به همراه مادرش دختر افراسیاب به ایران

ومأمن گرفتن او در کوه ششتو وکوه های کلات که بین گنا باد و تون واقع است

که آثار قلعه او هنوز مورد توجّه تاریخ شناسان واهل پژوهش می باشد

ودوران پایانی عمر خویش تا ماجرای جنگ رخ در دشت کن آباد(گناباد ) بوده است

وما جرای جنگ پیران ویسه ودر نهایت کشتن پهلوانان دراین رویارویی وخاک سپاری آنان در زیبَد کن آباد (گناباد هنوز بر سر زبانهاست

وکنار آرامگاه های آن صفّه ای هنوز پا برجاست در شاهنامه اصل آن به تفصیل آمده است.

   تا سده های گذشته بر اساس اسناد زیبد وجنابذ(گناباد از اعمال تون بوده است.

باربد نوازنده عصر ساسانی دربار خسروپرویز لحن (کین سیاووش) را همیشه می نواخت

ماجرای کیخسرو پسر سیاووش در کوه های کلات وششتو اواخر حیات اوست.

برای آگاهی از تفصیل این سرگذشت به کتاب گناباد پیر تاریخ نوشته استاد دکتر عبّاس زمانی مراجعه نمایید.

         کیخسرو قنات قصبه کن آباد وقنات تون را ساخته است که قدمت آن ها به پنج هزار سال می رسد.ن.ک: سفر نامه ناصر خسرو قبادیانی.

                                                                          علیرضا عزیزی(نوا) دبیر بازنشسته شهرستان فردوس۱۲ تیر ماه ۱۳۹۴

۱ نفر این پست را پسندیده است

واکاوی اصطلاحات فردوسی- ۱۷

کاوش واژه ۱۷ گویش فردوس:

اصطلاح “طلاوتنگل” چرا درلهجه فردوس این دو واژه باهم می آیند؟چه ربطی بین تنگل وطلاست؟

جواب:ازآنجا که در قباله هاغیرازطلا، درختان گردو که مالکین درتنگل(تنگه=تنجه)داشته اند

با دیگر اقلام،گوسفند،مس وفرش ولباس..درخت هم برصورت مهریه می نوشتند که هنوز هم در روستاها مرسوم است.

و امروز همراهی واژه تنگل وطلا را خوب نمی دانند صورت قباله هایی از۴۰۰سال قبل ازتنجه=چنجه موجوداست که درخت گردو مهر می کردند.

ارسالی از: شاعر معاصر فردوسی آقای علیرضا عزیزی (نوا)

 

۲ نفر این پست را پسندیده اند

دعای بهلول

فردی  چند گردو به بهلول  داد و
گفت : 
بشکن  و بخور و برای من دعا کن…
بهلول  گردوها را شکست  و خورد اما دعا نکرد …
آن مرد گفت : 
گردوها را می خوری ،نوش جان ، ولی من صدای دعای تو را نشنیدم…!
بهلول گفت : 
مطمئن باش اگر در راه  خدا 
داده ای ، خدا  خودش  صدای شکستن گردوها  را 
شنیده  است …

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن..

که خواجه خود روش بنده پروری داند…

۲ نفر این پست را پسندیده اند

مراقب افکار خود باشیم!!

. شمع به کبریت گفت:از تو می ترسم تو قاتل من هستی….
کبریت گفت:از من نترس٬از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی…

عمدتا عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است تا عوامل بیرونی

منبع:برگرفته از شبکه های اجتماعی با اندکی تغییر

۱ نفر این پست را پسندیده است